Każdy projekt to praca zespołowa

Nasz zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin.

Każdy ma do spełnienia inne zadania w zależności od projektu dla klienta.

Project Manager – opiekun klienta

To osoba, z którą klient ma stały kontakt. Wie, na jakim etapie realizacji jest każda animacja whiteboard, każda grafika, każda zamówiona ilustracja. Czuwa nad tym, by klient zawsze otrzymał swój produkt na czas i by każdy projekt graficzny osiągał wszystkie założone cele. 

Storyteller - mistrzyni słowa pisanego

Pisze scenariusze i tworzy storyboardy do wszystkich animacji. Przy realizacji każdej animacji to od niej wszystko się zaczyna. To ona musi dobrze usłyszeć i zrozumieć myśli klienta, a potem ująć je w storytellingowym tekście lektorskim zawierającym fakty i emocje, konkrety i metafory… I wszystko zgodnie z zasadami myślenia wizualnego. 

Wizjoner – inspirator, kreator

poszukujący najlepszych wizualnych rozwiązań.

Wspiera storytellera i rysownika w generowaniu nieszablonowych pomysłów dla wizualizacji różnorakich idei naszych klientów. Jego wkład jest bezcenny przy animacjach tworzonych dla startupów i firm technologicznych.  

Rysownik - artystka 2D

tworząca ilustracje obrazujące tekst filmowej narracji.

To jej talent sprawia, że słowo otrzymuje swoją wizualną formę. Tworzy autorskie rysunki do każdej animacji, do każdej infografiki, do każdego projektu graficznego. To jej artystyczna wrażliwość rysuje się na oczach widzów w naszych animacjach whiteboard i zachwyca w ilustracjach typu Digital Art.  

Grafik– magik montażu i animacji

wprawiający w ruch narysowane postacie.

Działa trochę jak „zaczarowany ołówek”, który sprawia, że statyczne rysunki zaczynają się poruszać, a kadry filmowe dynamicznie wizualizować stworzoną historię. Łączy w całość słowo, obraz, nagranie lektorskie i ścieżkę dźwiękową każdej animacji.  

Social Media Ninja – lider kampanii SoMe

wspierająca realizację animacji marketingowych.

Pomaga storytellerowi w doborze takich słów do tekstu lektorskiego, które zrealizują cele SEO. Wspiera rysownika, śledząc trendy graficzne w sieci. Doradza klientom, jak publikować animacje i rysunki w social media, by osiągały wskaźniki strategii marketingowych.  

Łączą nas te same wartości i różne talenty.

Uwielbiamy upraszczać rzeczy trudne i przedstawiać je w obrazowy sposób. 

Wsłuchani w muzykę, przy filiżance dobrej kawy, wspólnie inspirujemy się do kreatywnego myślenia i do wyjaśniania tego, co „niewyjaśnialne.”  
 
Wyróżnia nas doświadczenie w tworzeniu animacji zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji, jak i firm z sektora MŚP. Dla jednych i drugich jesteśmy wiarygodnymi partnerami biznesowymi. Jednym i drugim pomagamy odkrywać, jak animacje i spersonalizowane rysunki mogą wspierać biznes. 

zespół prefactum, członkowie