Animacje whiteboard

To nasz flagowy produkt skierowany przede wszystkim do biznesu

Nasze animacje whiteboard realizują konkretne zadania w różnych obszarach. Produkcja, jakość, BHP, HR, marketing – z tych funkcji pochodzi najwięcej naszych Klientów.

Czym są animacje whiteboard?

To krótkie filmy rysunkowe, które „tworzą się na oczach widzów.” Znane są także jako filmy z rysującą ręką. Autorskie rysunki są ożywiane na białej tablicy. Szybko przyciągają uwagę widza i skutecznie ją utrzymują aż do końca trwania filmu.

Dlaczego warto wykorzystywać animacje whiteboard w biznesie?

Pracując z biznesem, zauważyliśmy, że wciąż pojawiają się problemy z prostym i jednoznacznym przekazywaniem informacji czy wiedzy. Specjaliści i kierownicy produkcji, jakości, logistyki, BHP itp., posiadający szeroką wiedzę w danym temacie, często nie potrafią się nią dzielić. Nie wiedzą, jak wybrać i przekazać najważniejsze treści w zrozumiały sposób. Powstają prezentacje przesycone treścią, którą trudno zapamiętać lub zastosować w praktyce. Szkolenia i spotkania są długie, nudne i nieefektywne. Nic w tym dziwnego, bo umiejętności przekazywania wiedzy, przygotowywania prezentacji czy prowadzenia szkoleń uczy się latami.  

Z drugiej strony, w obszarach marketingu czy HR, wymagających twórczego myślenia, promowania produktów czy motywowania do pewnych zachowań, często brakuje pomysłów, jak przyciągać uwagę pracowników czy klientów. A nawet jeśli nie brakuje pomysłów, to brakuje budżetu na ich realizację.

Właśnie naprzeciw takim problemom wychodzimy my – twórcy animacji whiteboard. Stworzyliśmy własną, autorską metodę tworzenia krótkich filmów „rysujących się na oczach widza”. Filmów, które budują jasny, obrazowy przekaz. Filmów, które nie pozostawiają  wątpliwości czy dowolności w interpretacji. Filmów, które skupiają się tylko na najważniejszych treściach, jakie kierownicy czy specjaliści mają do przekazania. Nasze animacje przyciągają uwagę oryginalnym stylem, zatrzymują ją wprawnym storytellingiem biznesowym i zaskakującymi efektami animacji 2D 

Doskonale rozumiemy, że w biznesie animowane filmy szkoleniowe muszą być profesjonalne i dalekie od infantylności. Dlatego zawsze dopasowujemy treść i stylistykę animacji do jej odbiorców i do zasad identyfikacji wizualnej u naszych klientów. W rezultacie klient otrzymuje film dopasowany do swoich potrzeb, ponosząc znacznie niższe koszty niż przy produkcji tradycyjnych video czy animacji 3D.

Co wyróżnia animacje tworzone przez nasz zespół?

Biznesowe podejście do scenariusza

Temu etapowi poświęcamy bardzo dużo czasu. Zawsze zaczynamy od usłyszenia i dobrego zrozumienia potrzeb naszych klientów: jaki cel ma spełnić animacja? do jakich grup docelowych jest kierowana? jakie są najważniejsze treści, które ma przekazać? do jakiego działania ma skłonić odbiorcę?   

Potem uczymy się tego, co ma znaleźć się w animacji. Czytamy materiały dostarczone przez klienta, dopytujemy, analizujemy. A potem sami tworzymy scenariusz, oparty na wyznaczonych celach. Nasi storytellerzy najpierw rysują słowem. Ich wizualne myślenie pozwala już na tym etapie angażować i fakty, i emocje, które później zostaną narysowane w filmie.

storyboard, moodboard, script
animacje, animations

Autorskie rysunki

U nas nie ma mowy o obrazach ze stock-u czy baz programów graficznych. Wszystkie ilustracje są autorskimi grafikami i powstają na potrzeby danego projektu. Jeśli klient chce, by w animacji pokazać konkretną maszynę, konkretne środowisko pracy, konkretne wyzwania z jego biznesu, my rysujemy to zgodnie z jego życzeniem. Nasi rysunkowi aktorzy nigdy nie mają tremy i zawsze „grają” tak, jak uzgodnimy to z naszym klientem.

Profesjonalni lektorzy i dopasowana ścieżka dźwiękowa

Do każdego etapu produkcji animacji podchodzimy z wielką dbałością o szczegóły. Zawsze dobieramy lektorów lub lektorki, które swoim głosem w najlepszy sposób oddadzą klimat animacji. Jeśli klient chce, może sam wybrać z naszej bazy głos, który najbardziej mu odpowiada. Pracujemy wyłącznie z doświadczonymi, sprawdzonymi profesjonalistami. Ścieżkę dźwiękową do animacji również dopasowujemy tak, by była spójnakonwencją i przekazem całego video.

lektor, narrator, voice

Animacja wprawiająca w ruch narysowane ilustracje

Firm tworzących animacje whiteboard jest dość dużo, ale tylko nieliczne tworzą klasyczne whiteboardy, w których rysunek jest pięknie, choć digitalnie rysowany na oczach widza. Wielu twórców tylko imituje rysowanie, odkrywając (a nie rysując) gotowe ilustracje, często pobrane wcześnie ze stock-ów. My sami tworzymy rysunki i sami wprawiamy je w ruch. Jest to ruch precyzyjny i gładki, bez efektu „szarpania” czy braku spójności między słowem i obrazem.  

W jakich obszarach szczególnie warto skorzystać z animacji whiteboard?

Animacje whiteboard świetnie sprawdzają się tam, gdzie potrzeba przekazać coś trudnego czy skomplikowanego w łatwy, obrazowy sposób (explainer video, animacje produktowe, animacje instruktażowe). Są też atrakcyjną formą przekazu, wykorzystującą nieszablonowe wizualne myślenie w obszarach związanych z marketingiem, komunikacją, HRM czy CSR.  

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowania naszych animacji (kliknij w grafiki).

Chcesz przekazać pracownikom wiedzę w przystępny sposób lub stworzyć film szkoleniowy, do którego będą chętnie wracać?

Chcesz, by firmowe zasady, instrukcje, procedury były zrozumiałe i przestrzegane przez pracowników?

Szukasz nowych sposobów na wypromowanie swoich produktów i usług?

Chcesz zaskoczyć swoich pracowników lub partnerów ciekawą prezentacją planów lub osiągnięć?

Animacje Whiteboard pomogą Ci osiągnąć zamierzony efekt.

Porozmawiajmy o